காஞ்சிப் பெரியவர் பற்றி அறியாத தகவல்களை அறிந்துகொள்ள ‘அனுஷத்தின் அனுகிரஹம்.’ புதுயுகம் தொலைக்காட்சியில் தினமும் காலை 6:50-க்கு…

‘செல்வத்துள் செல்வம் செவிச்செல்வம்’  என்பது வள்ளுவர் வாக்கு. செவிக்கு செல்வம் என்பது  கல்வி மட்டுமின்றி சமகாலங்களில் வாழ்ந்த பெரியவர்களைப் பற்றியும் அவர்களால் நடந்த  அற்புதங்களை பற்றி கேட்பதும் செவிக்கு வழங்கப்படும் அதீத செல்வமே!

கடந்த நூற்றாண்டுகளில் நம்மை அதிகம் வியக்க வைத்த மகான் ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவர். அவர் வாய்மொழி  அனைத்தும் அழிக்க முடியாத செல்வம். அவரை பற்றி அறியாத  தகவல் ஆயிரம் உண்டு. அவற்றை கேட்கும் பொழுதே நம் உள்ளம் மலர்வதை உணரலாம். அத்தனை அதிசயங்கள் நிறைந்த அவரை பற்றி எடுத்துச் சொல்லும் தொடர் ‘அனுஷத்தின் அனுகிரஹம்.

இந்த நிகழ்சசி புதுயுகம் தொலைக்காட்சியில் தினமும் காலை 6:50-க்கு ஒளிபரப்பாகிறது. மாலை 6:50 மணி மறு ஒளிபரப்பும் உண்டு.

 இந்த நிகழ்சியை பிரபல எழுத்தாளர் மற்றும் ஆன்மிகச் சொற்பொழிவாளர் இந்திரா சௌந்தர்ராஜன் தொகுத்து  வழங்குகிறார்

Leave a Reply

Your email address will not be published.